کلاس‌های غیرحضوری

کلاس‌های غیرحضوری

توضیحات این بخش

نسخ

هزارتومان
890
/ترمی
 • هر ترم شامل 16 جلسه می باشد
 • هفته ای یک جلسه

مقدماتی

هزار تومان
690
/ترمی
 • تعداد جلسات : 16
 • هفته ای یک جلسه (4ماه)
 • دوره مقدماتی خط نستعلیق مناسب برای کسانی است که می خواهند نستعلیق را از ابتدا اصولی یاد بگیرند
 • ارتباط و پرسش و پاسخ در طول ترم
 • نستعلیق را قوی شروع کنید!

متوسط

هزارتومان
790
/ترمی
 • تعداد جلسات : 16
 • هفته ای یک جلسه (4ماه)
 • دوره متوسط خط نستعلیق مناسب برای کسانی است که خودشان اندکی تمرین داشتند و با برخی از قواعد آشنا هستند
 • ارتیاط و پرسش و پاسخ درطول ترم
 • نستعلیق را قوی ادامه دهید!

خوش

هزارتومان
790
/ترمی
 • تعداد جلسات : 16
 • هفته ای یک جلسه (4ماه)
 • دوره خوش مناسب برای کسانی است که به تازگی آزمون متوسط را گذراندند و یا در حد خوش مهارت دارند.
 • ارتباط و پرسش و پاسخ در طول ترم
 • نستعلیق را قوی تر ادامه دهید!

عالی

هزارتومان
890
/ترمی
 • تعداد جلسات : 16
 • هفته ای یک جلسه (4ماه)
 • دوره عالی مناسب برای کسانی است که به تازگی آزمون خوش را گذرانده اند و یا مهارتشان در این حد می باشد.
 • ارتباط و پرسش و پاسخ در طول ترم
 • نستعلیق خود را عالی کنید!

ممتاز

هزارتومان
890
/ترمی
 • تعداد جلسات: 16
 • هفته ای یک جلسه (4ماه)
 • دوره ممتاز مناسب برای کسانی که به تازگی تمام بخش های آزمون عالی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند و یا مهارتشان در اجرای مفردات ، چلیپا و کتابت در این حد می باشد.
jQuery(document).ready(function($) { var delay = 0; setTimeout(function() { $('.tab-panel').removeClass('active'); $('.active').removeClass('active'); }, delay); });
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!