کلاس‌های غیرحضوری

کلاس‌های غیرحضوری

توضیحات این بخش

رایگان

0
/ماهانه
 • دوره های شامل: 1
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • برای همیشه رایگان امتحان کنید!
انتخاب محبوب همه

شروع

هزارتومان
19
/ماهانه
 • دوره های شامل: 3
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • رکورد آموخته شده

گروهی

هزارتومان
20
/ماهانه
 • دوره های شامل: 10
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک
 • رکورد یادگیرنده

شرکت، پروژه

هزارتومان
29
/ماهانه
 • دوره های نامحدود
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکd
 • رکورد یادگیرنده

مقدماتی

هزار تومان
690
/ترمی
 • تعداد جلسات : 16
 • هفته ای یک جلسه (4ماه)
 • در این دوره اتصالات ساده و اولیه و همچنین ترکیبات ساده را به شما آموزش خواهم داد
 • دوره مقدماتی خط نستعلیق مناسب برای کسانی است که می خواهند نستعلیق را از ابتدا اصولی یاد بگیرند
 • ارتباط و پرسش و پاسخ در طول ترم
 • نستعلیق را قوی شروع کنید!

متوسط

هزارتومان
690
/ترمی
 • تعداد جلسات : 16
 • هفته ای یک جلسه (4ماه)
 • در این دوره در کنار تمرین روی اتصالات و کلمات ساده گریزی به مفردات بعضا سخت خواهیم زد و ترکیبات دشوارتری نسبت به سطح مقدماتی آموزش خواهم داد
 • دوره متوسط خط نستعلیق مناسب برای کسانی است که خودشان اندکی تمرین داشتند و با برخی از قواعد آشنا هستند
 • ارتیاط و پرسش و پاسخ درطول ترم
 • نستعلیق را قوی ادامه دهید!

خوش

هزارتومان
790
/ترمی
 • تعداد جلسات : 16
 • هفته ای یک جلسه (4ماه)
 • در این دوره اتصالات و مفردات سخت تر و همچنین سرمشق های طولانی تر نسبت بهدوره متوسط خواهیم داشت و نیز با ترکیب های دشوارنر آشنا خواهید شد .به آداب و اصول کتابت نیز در این ترم خواهم پرداخت تا علاوه بر افزایش مهارتتان ، برای آزمون خوش نیز آماده شوید.
 • دوره خوش مناسب برای کسانی است که به تازگی آزمون متوسط را گذراندند و یا در حد خوش مهارت دارند.
 • ارتباط و پرسش و پاسخ در طول ترم
 • نستعلیق را قوی تر ادامه دهید!

عالی

هزارتومان
290
/سالانه
 • دوره های نامحدود
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکd
 • رکورد یادگیرنده

گروهی

هزارتومان
200
/سالانه
 • دوره های شامل: 10
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک
 • رکورد یادگیرنده

شرکت، پروژه

هزارتومان
290
/سالانه
 • دوره های نامحدود
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکd
 • رکورد یادگیرنده
لیست علاقه مندی ها 0
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!