دوره ها

دوره مجازی آموزش خط نسخ

متوسط

خط نسخ قدیمی ترین خط قانونمند و دارای اصول است …

آنچه یاد خواهید گرفت
۱- صاحب یک هنر ارزشمند دیگر را می شوید.
۲- فعالیت شما در عرصه کاری و نمایشگاهی خوشنویسی وسیع تر می شود.
۳- آگاهی و درک شما از توازن و تناسب شاکله حروف و کلمات، عمیق تر می شود.
رایگان

دوره نستعلیق الفبا

1 درس
همه سطح‌ها

من طی ۳۰ سال تجربه‌ی خودم دریافتم که یکی از …

آنچه یاد خواهید گرفت
تسلط بر اجرای دقیق و درست حروف
افزایش مهارت در اجرای کلمات با حروف غیر پیوسته
چشم نوازی ترکیب
ویژه
-30%

دوره خط تحریری نستعلیق

1 درس
همه سطح‌ها

قدمای خوشنویسی گفته اند که صفای خط از صفای دل …

آنچه یاد خواهید گرفت
پس از اتمام این دوره با آموزش هایی که می‌بینید و همچنین با تمرین مستمر خواهید توانست که زیبایی را صفت جدایی ناپذیر خط خودتان کنید و در هرجا و هرمکان زیبا بنویسید تا روح خودتان و چشمان خواننده خط شما به وجد آید.
همچنین خواهید توانست این زیبایی را به دیگران نیز آموزش دهید تا سهمی در ارتقا فرهنگ زیبا نویسی داشته باشید.
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!