دوره آموزش خط تحریری

تمام درس های آموزش خط تحریری

ویژه
-30%

دوره خط تحریری نستعلیق

1 درس
همه سطح‌ها

قدمای خوشنویسی گفته اند که صفای خط از صفای دل …

آنچه یاد خواهید گرفت
پس از اتمام این دوره با آموزش هایی که می‌بینید و همچنین با تمرین مستمر خواهید توانست که زیبایی را صفت جدایی ناپذیر خط خودتان کنید و در هرجا و هرمکان زیبا بنویسید تا روح خودتان و چشمان خواننده خط شما به وجد آید.
همچنین خواهید توانست این زیبایی را به دیگران نیز آموزش دهید تا سهمی در ارتقا فرهنگ زیبا نویسی داشته باشید.
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!