دوره آموزش خط نستعلیق

تمام درس های آموزش خط نستعلیق

رایگان

دوره نستعلیق الفبا

1 درس
همه سطح‌ها

من طی ۳۰ سال تجربه‌ی خودم دریافتم که یکی از …

آنچه یاد خواهید گرفت
تسلط بر اجرای دقیق و درست حروف
افزایش مهارت در اجرای کلمات با حروف غیر پیوسته
چشم نوازی ترکیب
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!